RA

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je kronična upalna reumatska bolest. Glavno i prepoznatljivo obilježje bolesti jesu otekline i bolovi zglobova na rukama i...

Simptomi i znakovi

Liječnici razlikuju simptome i znakove bolesti. Simptomi su tegobe na koje se bolesnik žali i koje on primjećuje. Znakovi su...

Dijagnoza

Sumnju na reumatoidni artritis postavlja uglavnom obiteljski liječnik nakon što mu se bolesnik požali na bolove u zglobovima, jutarnju zakočenost...

Liječenje

Farmakoterapija ili medikamentozno liječenje RA sastoji se u primjeni raznih lijekova u obliku tableta, čepića ili injekcija.

Edukacija bolesnika

Upoznavanje bolesnika s primjenom općih i posebnih mjera zaštite narušenog zdravlja predstavlja nezaobilazni dio svakog terapijskog postupka. Bolesniku je potrebno...

PsA

Psorijatični artritis

Psorijatični artritis je kronična upalna reumatska bolest. Glavno i prepoznatljivo obilježje bolesti jesu otekline i bolovi zglobova na rukama i...

Simptomi i znakovi

Liječnici razlikuju simptome i znakove bolesti. Simptomi su tegobe na koje se bolesnik žali i koje on primjećuje. Znakovi su...

Dijagnoza

Sumnju na psorijatični artritis postavlja uglavnom obiteljski liječnik nakon što mu se bolesnik požali na bolove u zglobovima i križobolju...

Liječenje

Farmakoterapija ili medikamentozno liječenje psorijatičnog artritisa sastoji se u primjeni raznih lijekova u obliku tableta, čepića ili injekcija...

Edukacija bolesnika

Upoznavanje bolesnika s primjenom općih i posebnih mjera zaštite narušenog zdravlja predstavlja nezaobilazni dio svakog terapijskog postupka. Bolesniku je potrebno...

AS

Ankilozantni spondilitis

Ankilozantni spondilitis (lat. spondylitis ankylosans) je kronična upalna reumatska bolest. Drugi naziv za ovu bolest je Bechterewljeva bolest (lat. morbus...

Simptomi i znakovi

Liječnici razlikuju simptome i znakove bolesti. Simptomi bolesti su tegobe na koje se bolesnik žali i koje on primjećuje. Znakovi...

Dijagnoza

Sumnju na ankilozantni spondilitis postavlja uglavnom obiteljski liječnik nakon što mu se bolesnik požali na bolove i jutarnju zakočenost u...

Liječenje

Farmakoterapija ili medikamentozno liječenje RA sastoji se u primjeni raznih lijekova u obliku tableta, čepića ili injekcija.

Edukacija bolesnika

Upoznavanje bolesnika s primjenom općih i posebnih mjera zaštite narušenog zdravlja predstavlja nezaobilazni dio svakog terapijskog postupka. Bolesniku je potrebno...