Edukacija bolesnika

Upoznavanje bolesnika s primjenom općih i posebnih mjera zaštite narušenog zdravlja predstavlja nezaobilazni dio svakog terapijskog postupka. Bolesniku je potrebno razjasniti narav bolesti, moguća očitovanja bolesti i njihove posljedice te upoznati ga s mogućnostima suvremenog liječenja.

Isto je tako potrebno objasniti moguće rizike koje donosi primjena određenih lijekova. S obzirom na kroničnu narav bolesti, njezinu manje-više trajnu prisutnost u životu bolesnika, pojedini se ljudi teško pomire s dijagnozom. Od velike  je važnosti pozitivan pristup samog bolesnika i njegove neposredne okoline. Upoznavanje naravi vlastite bolesti, pravilno uzimanje propisane terapije, ustrajno provođenje mjera fizikalne terapije, razumna prilagodba tjelesne aktivnosti stupnju bolesti neizostavni su dijelovi uspješnog liječenja. U edukaciji bolesnika svakako treba sudjelovati i dermatolog koji se bavi liječenjem psorijaze jer opseg i kroničnost kožnih promjena značajno utječu na raspoloženje bolesnika i njegovu suradljivost u postupku liječenja. Uključivanje bolesnika u udruge ljudi s istim problemima pomaže u postizanju boljih rezultata eduikacije i liječenja.