Edukacija bolesnika

Upoznavanje bolesnika s primjenom općih i posebnih mjera zaštite narušenog zdravlja predstavlja nezaobilazni dio svakog terapijskog postupka. Bolesniku je potrebno razjasniti narav bolesti, moguća očitovanja bolesti i njihove posljedice te upoznati ga s mogućnostima suvremenog liječenja.

Isto je tako potrebno objasniti moguće rizike koje donosi primjena određenih lijekova. S obzirom na kroničnu narav bolesti, njenu manje više trajnu prisutnost u životu bolesnika, pojedini se ljudi teško pomire s dijagnozom. Od velike je važnosti pozitivan pristup samog bolesnika i njegove neposredne okoline. Upoznavanje naravi vlastite bolesti, pravilno uzimanje propisane terapije, ustrajno provođenje mjera fizikalne terapije, kao i razumna prilagodba tjelesne aktivnosti stupnju bolesti neizostavni su dijelovi uspješnog liječenja. Bolesnike treba stimulirati na redovitu fizičku aktivnost. Aktivnosti poput plivanja ili vožnje bicikla uz redovitu jutarnju tjelovježbu imaju neprocjenjivu vrijednost. Bolesnik svakako treba prestati pušiti.

Uključivanje bolesnika u udruge ljudi s istim problemima pomaže u postizanju boljih rezultata edukacije i liječenja.