ZA SVE NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI

VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO!

Dragi članovi Remisije i svi koji nas pratite iz Vaših osobnih pobuda,

Obzirom na nastalu situaciju sa virusom COVID-19 (coronavirus) za Vas prenosimo preporuke krovne Europske organizacije namijenjene oboljelima koji se nalaze na biološkoj terapiji, dok se u prilogu nalazi i tekst u izvorniku.

Naime, u ovom trenutku nam je najjednostavnije postupiti na ovaj način, a čim uspijemo stupiti u kontakt sa vodstvom Hrvatskog reumatološkog društva i ukoliko dobijemo bolje i detaljnije informacije, objaviti ćemo ih i ovdje i na FB udruge… Ujedno Vas molimo da pratite web stranicu KBC Zagreb (Rebro) na kojoj će se redovito objavljivati upute za reumatološke bolesnike.

Hvala što nas pratite i shvatite situaciju ozbiljno!

Neno Horvat
predsjednik Remisije

EULAR, 17. ožujak 2020.

Tijekom trenutne epidemije koronavirusom COVID-19 vjerojatno će se pojaviti pitanja i posebne strepnje za osobe s reumatskim mišićno-koštanim bolestima (RMDs) koje uzimaju lijekove koji suprimiraju imunosni sustav – poput bioloških lijekova, JAK inhibitora, steroida i konvencionalnih lijekova koji mijenjaju tijek bolesti (DMARDs) npr. metotreksat.

Lijekovi koji suprimiraju imunosni susav korisni su za sprječavanje pogoršanja Vaše bolesti. Kad prestanete uzimati te lijekove može doći do njenog pogoršanja. Što se tiče učinka ovih lijekova na moguću infekciju koronavirusom, još uvijek ne znamo dovoljno da bismo vam ponudili službeni savjet. Stoga Vam savjetujemo da u ovom trenutku ne prekidate ili smanjujete lijekove, osim ako vam liječnik iz određenog razloga ne kaže drugačije.

U slučaju da imate zakazan redovni reumatološki pregled bilo bi pametno pitati svog liječnika opće prakse ili reumatologa je li taj pregled neophodan ili se može odgoditi ili obaviti telefonom ili na neki drugi način (e-mail npr). Ovaj se način komunikacije može razlikovati po dostupnosti u različitim zdravstvenim ustanovama.

Ako imate simptome poput vrućice ili upornog kašlja možda će Vam trebati testiranje na koronavirus. Ako su navedeni simptomi prisutni, trebali biste slijediti nacionalne savjete za pristup zdravstvenim djelatnicima, što je u mnogim slučajevima kontaktiranje stručnog osoblja putem posebnih telefonskih linija na kojima možete dobiti savjete kako dalje postupati.

Ako ste pozitivni na COVID-19, molimo Vas da o tome razgovarate sa svojim liječnikom ili reumatologom. Preporuka je EULAR-a da potražite i pridržavate se savjeta Vašeg nacionalnog Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, jer će službene institucije imati najnovije informacije prilagođene okolnostima u različitim regijama.

Jednostavne mjere koje će vjerojatno pomoći očuvanju Vašeg zdravlja i zdravlja vaše obitelji i prijatelja su:

 • Redovito perite ruke najmanje 20 sekundi sapunom i vodom. Nakon toga temeljito ih osušite.
 • Nastojte ne dodirivati lice.
 • Kašljati ili kihati treba u pregib lakta ili papirnatu maramicu koju odmah treba baciti na sigurno mjesto.
 • Koristite papirnate maramice.
 • Nosite masku ako imate simptome; ako nemate simptome nije potrebno nositi masku. Maska ne može u potpunosti spriječiti prijenos virusa, ali je dobar podsjetnik da ne dirate lice i služi kao upozorenje drugima da Vam možda nije dobro.
 • Prakticirajte razumno socijalno distanciranje posebno od ljudi koji se čine bolesnima, npr. kašlju ili kišu.
 • Izbjegavajte se pozdravljati rukovanjem i zagrljajima.
 • Pokušajte izbjegavati javni prijevoz i velike grupe ljudi. U ovom trenutku nemojte ići na putovanja koja nisu apsolutno nužna – pozorno pratite objave vašeg Kriznog stožera Ministarstva zdravlja i rukovodite se njihovim savjetima i preporukama.

EULAR 17 March 2020

During the current COVID-19 coronavirus outbreak there are likely to be questions and special anxieties for people with Rheumatic Musculoskeletal Diseases (RMDs) who are taking immune suppressive medicines like biologic drugs, JAK inhibitors, steroids and conventional disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) e g. methotrexate.

Immune suppressive drugs are useful to prevent a worsening of your RMD. When you stop these drugs, you may experience a flare-up of the RMD. With regard to the effect of these drugs on a possible Coronavirus infection, we do not yet know enough to offer formal advice. We therefore advise you not to stop or reduce your medication at this time, unless your physician tells you otherwise for a specific reason.

In the event that you have a routine rheumatology appointment booked it would be wise to ask your doctor or rheumatologist if this is essential, or can be safely delayed, or if it can be performed by telephone or some other remote device. This facility may vary in availability across different health care settings.

If you have symptoms such as fever or persistent cough, you may need to be tested for coronavirus. If these symptoms are present, you should follow the national advice for access to health care, often via phoning to advice hotlines.

If you are positive for COVID-19, please discuss this with your doctor or rheumatologist. Meantime, if not already done, it would be wise to undertake or complete vaccination protection according to EULAR recommendations and or national guidelines, at present with priority against influenza, but also against whooping cough and pneumococcus, EULAR would recommend firstly that you look for, and abide by, the advice offered by your national public health care system, as they will have the most up to date information that is tailored for the circumstances in different regions.

Simple measures are likely to help to preserve your health and that of your family and friends:

 • Wash your hands very regularly for at least 20 seconds using soap and water. Dry hands thoroughly afterwards.
 • Try to avoid touching your face.
 • Coughing or sneezing should be into an elbow or tissue paper and the latter should be discarded safely.
 • Use disposable tissues.
 • Wear a mask when you are ill; if there are no symptoms it is not necessary to wear a mask. The mask cannot completely prevent virus transmission, but it is a good reminder of not touching your face and serves to warn others that you may not be well.
 • Practice sensible social distancing especially from people who appear to be ill, e.g. coughing or sneezing.
 • We should greet each other without shaking hands, and avoid hugs.
 • Try to avoid busy public transport and large groups of people.
 • Do not embark on unnecessary travel at this time to certain geographical areas – please pay attention to public health advice to guide you in this.