Stavovi pacijenata

Svima koji nas prate putem web stranice,
prije točno godinu dana objavljeni su dokumenti koji se odnose na stavove pacijenata o biotehnologiji, biološkim lijekovima i biosličnim lijekovima, a udruga Remisija bila je jedna od udruga koje su kreirale taj dokument i u konačnici ga potpisala.

Ove godine povodom Europskog dana prava pacijenata ponovno se na tiskovnoj konferenciji održanoj 18.04.2018. podsjetilo javnost na stavove pacijenata o navedenoj tematici, koja je od izuzetne važnosti za pacijente, kao i potrebi uvođenja informiranog pristanka za pacijente pri propisivanju bioloških i biosličnih lijekova, te je ponovno udruga Remisija bila jedna od suradnih udruga koja je supotpisnik tog izuzetno važnog dokumenta za oboljele.

U prilogu predstavljamo Stavove pacijenata: