Predstavljanje udruge na konferenciji PARE, Bruxelles

Dragi članovi i svi koji nas pratite,
predstavljamo Vam video sa kojim će Remisija kao udruga gost na godišnjoj konferenciji PARE predstaviti svoje glavne aktivnosti koje su usmjerene na bolju dostupnost biološke terapije. Očito je da je isto i dalje potrebno, jer ste krajem siječnja ove godine mogli pročitati u izvještaju o stanju zdravstva u RH, da je, od tri indikacije kojima je dostupnost terapija slaba, jedna i artritis.  Pred nama je izgleda još dosta posla, a upravo ovakvim aktivnostima pokušavamo utjecati na kreatore zdravstvene politike. Hvala na Vašem praćenju i podršci

Neno Horvat
predsjednik Remisije