Eular 2018 – Redovita tjelesna aktivnost – preporuke

U srpnju 2018. EULAR (the European League Against Rheumatism) (Europska liga protiv reumatizma) je objavio Preporuke za tjelesnu aktivnost osoba oboljelih od upalnih reumatskih bolesti i osteoartritisa.

Većina postojećih preporuka vezanih uz tjelesnu aktivnost odnosi se na opću populaciju. No, redovita tjelesna aktivnost sve se više preporuča i osobama s upalno reumatskim i muskuloskeletalnim bolestima.

Pitanje je mogu li se iste preporuke primijeniti na osobe s upalnim reumatskim bolestima (RA i SpA) i osteoartritisom (OA kuka/koljena) kao i na opću populaciju i jesu li te preporuke bazirane na znanstvenim dokazima na osnovu kojih bi medicinski stručnjaci u kliničkoj praksi mogli poticati bolesnike na veću tjelesnu aktivnost?

Kod izrade Preporuka radilo se prema EULAR-ovim standardiziranim operativnim postupcima. U Radnoj skupini bili su zastupljeni reumatolozi, fizijatri, liječnici obiteljske medicine, radni terapeuti, psiholozi i predstavnici udruga bolesnika – ukupno njih 22 iz 16 zemalja. Dogovorene su smjernice sustavnog pregleda literature i pregledano je 3470 referenci. Izrađena su četiri načela i 10 preporuka za primjenu tjelesne aktivnosti kod osoba s upalnim reumatskim bolestima i osteoartritisom kao i za primjenu kod opće populacije.

Nadalje, sadašnje kliničke preporuke i smjernice za tjelovježbu preporučuju vježbanje, no niti jedna od njih ne preporučuje određeni tip vježbi niti njihov obim.

Mogući osnovni razlozi nedovoljne fizičke aktivnosti pacijenata mogu biti u činjenici da pružatelji zdravstvene zaštite uključujući profesionalno zdravstveno osoblje kao i same oboljele osobe oklijevaju uključiti se u fizičke aktivnosti bojeći se da će vježbanje prouzročiti upalu ili oštećenje zglobova.

Naglasak je stavljen na činjenicu da je potrebno slijediti mišljenje eksperata bazirano na dokazima. Preporučuje se da se ove preporuke provode uzimajući u obzir potrebe pojedinaca kao i razlike među nacionalnim zdravstvenim sustavima.

Dolje su navedene dvije tabele.

U Tabeli 1 navedene su detaljne preporuke EULAR-a koje se odnose na zdravu populaciju u dobi od 18-65 godina.
U Tabeli 2 navedene su preporuke EULAR-a koje se odnose na osobe s upanim reumatskim bolestima i osteoartritisom.

Preporuke EULAR-a za primjenu tjelesne aktivnosti kod osoba s upalnim reumatskim bolestima i osteoartritisom namijenjene su zdravstvenim djelatnicima, organizacijama pacijenata i kreatorima zdravstvene politike.