Zašto biološka terapija?

Reumatske bolesti najčešći su uzrok kroničnog invaliditeta i jedan od najvećih javnozdravstvenih problema. Među njima posebno mjesto zauzimaju upalne reumatske bolesti, osobito najčešći među njima reumatoidni artritis, koji i najviše onesposobljava. Biološki lijekovi predstavljaju značajan doprinos u liječenju mnogih bolesti, a za oko 25% bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA) uz biološke dolazi do stanja remisije (stanje mirovanja bolesti)! Sam naziv biološki lijekovi govori da se radi o lijekovima koji oponašaju procese u organizmu, naravno pojačano.

 

Kako djeluju biološki lijekovi?

Biološki lijekovi poboljšavaju stanje bolesnika što prvenstveno potvrđuju laboratorijski pokazatelji, usporavaju i sprečavaju daljnje promjene na zglobovima u smislu erozije zglobova vidjlive i radiološkim pretragama, čime su pacijenti bliži konačnom cilju liječenja, a to je remisija.

Kako se primjenjuju biološki lijekovi?

Biološki lijekovi apliciraju se intravenskiili potkožnim injekcijama.

Brži i bolji terapijski odgovor

Povoljan učinak bioloških lijekova pruža brži i bolji terapijski odgovor nego primjena konvencionalnih lijekova, s kojima se inače kombiniraju. Dobrobit bioloških lijekova očituje se u poboljšanju kliničkog stanja bolesnika (smanjena bol, jutarnja zakočenost, umor), laboratorijskih pokazatelja upale (npr. sedimentacije eritrocita, C reaktivni protein) i usporavanju i zaustavljanju promjene na zglobovima –što je vidljivo na rendgenskim snimkama.

Biološkom terapijom uvelike se olakšava život bolesnicima s upalnim reumatskim bolestima, jer se vraćaju u proces rada i ponovno uključuju u aktivni život čime se smanjuju direktni i indirektni troškovi.

Biološki lijekovi imaju veliko značenje u liječenju psorijatičnog artritisa (PsA) i ankilozantnog spondilitisa (As). Naime, na te bolesti konvencionalni antirumetici koji mijenjaju tijek bolesti pokazivali su mali učinak, pa u slučaju brzo progresivne ili teže bolesti nije bilo gotovo nikakve mogućnosti njezinog značajnijeg usporavanja ili sprječavanja napredovanja, a što se primjenom bioloških lijekova može postići.

Kada se primjenjuju biološki lijekovi?

Biološki lijekovi u liječenju upalnih reumatskih bolesti primjenjuju se samo kod bolesnika u kojih se konvencionalnim lijekovima ne može postići zadovoljavajući učinak, odnosno onih u kojih perzistira aktivna bolest, i to na temelju kriterija koje je propisalo Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) u svojim smjernicama, a što su i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a provođenje kontrolira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Kako se njihov učinak očituje brže nego primjenom konvencionalnih lijekova koji mijenjaju tijek bolesti, klinička i laboratorijska procjena provodi se nakon 12 tjedana primjene (obavezna revizija), kad se odlučuje da li je učinkovito biološkom terapijom nastaviti liječenje, odnosno da li treba uvesti neki drugi preparat.

Svi biološki lijekovi se u prvoj godini liječenja financiraju na teret bolničkog proračuna, a nakon godine dana terapiju financira HZZO-a (Lista posebno skupih lijekova). Nažalost, zbog malih budžeta reumatološke klinike i zavodi u prvoj godini liječenja ne mogu uključiti sve kandidate koji bi legitimno mogli dobiti biološku terapiju prema kriterijima HZZO-a.