OPĆA BOLNICA PULA

Zagrebačka 30
52100 Pula

Odjel za fizikalnu medicinu

Kristina Poduje, dr.med.

PRIVATNI REUMATOLOG

Vlasta Urban-Tripović, dr. med.  (Heiningerova 2, 52100 Pula)


Back to top