KBC ZAGREB

Kišpatićeva 12,
10000 Zagreb

Klinika za unutarnje bolesti –  Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju

prof. dr. sc. Nada Čikeš, dr. med.  (pročelnica),

prim. dr. Dubravka Bosnić, dr. med.

prim dr. Mirna Sentić, dr. med.

prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.

dr.sc. Miroslav Mayer, dr. med.

dr. sc. Mislav Cerovec, dr. med.

Marko Barešić, dr. med.

 

Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju

prof. dr. sc. Đurđica Babić Naglić, dr. med. (predstojnica)

doc. dr. sc. Porin Perić dr. med;

dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić, dr. med.

Iva Žagar, dr. med,

Kristina Kovač Durmiš, dr. med.

 

KB DUBRAVA (Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb)

Klinika za unutarnje bolesti –  Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju

prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles, dr. med.  (pročelnica),

dr. sc. Joško Mitrović, dr. med.,

dr. sc. Ana Gudelj-Gračanin, dr. med.,

Melanie Ivana Čulo dr. med.,

Silva Pukšić dr. med.

 

KBC SESTRE MILOSRDNICE (Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb)

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. (predstojnik),

prof. dr. sc. Zrinka Jajić, dr. med.

dr. sc. Frane Grubišić, dr. med.

Zavod za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju

prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, dr. med. (predstojnica)

 

KB „SVETI DUH“ (Sveti Duh 64, 10000 Zagreb)

dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.

 

POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU, REUMATOLOGIUJU I REHABILITACIJU „dr. DRAGO ČOP“ (Mihanovićeva 3, 10000 Zagreb)

Davorka Rosić, dr. med.


Back to top