Kako postati član

Uputstva i pristupnica za učlanjenje 
Pozivamo sve zainteresirane, ljude dobre volje i humanosti na uključenje u Udrugu

Registar

Više o prijavi, značenju i prednostima registra, praktičnoj primjeni i ulozi reumatologa u biološkoj terapiji

Akcija - Vratili smo se!

Pogledajte video svjedočanstva koja na neposredan način opisuju korist biološke terapije za društvo

Pratite nas na facebooku!

facebook.com/udruga.remisija

I ja sam artritis

Vratili smo se

Galerija

Back to top