Za oboljele koji se liječe u KB Dubrava na reumatologiji:

Slobodno kontaktirajte Nenada na 098 312939 ili Antuna na 0914811417, a po pitanju upute za preuzimanje terapije. 

Neno Horvat
Predsjednik Remisije


Back to top